การปลูกต้นไม้ประดับบ้าน เพื่อเป็นการเสริมดวง 

การปลูกต้นไม้ประดับบ้าน เพื่อเป็นการเสริมดวง  เราจะสังเกต เห็นได้ว่าต้นไม้มงคลเป็นต้นไม้ ที่ดีโดยต้นไม้เหล่านี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นต้นไม้มงคลดังนั้นการปลุกต้นไม้ที่มีชื่อที่ดีความหมายที่ดีก็ส่งผลให้คนที่อยู่ในบ้านมีแต่ความสุขความเจริญและมีแต่สิ่งดีดีเข้ามา 

ต้นไม้มงคลเหล่านั้นล้วนมีหลายประเภทด้วยกันซึ่งอาจจะเป็นแบบไม้ดอกหรือเป็นแบบไม้ใบก็ได้เช่นกันโดยต้นไม้เหล่านี้มีการปลูกง่ายซึ่งเหมาะกับประเทศของเราเพราะประเทศของเรานั้นเป็นเขตเมืองร้อนโดยความเชื่อส่วนตัวหรือความเชื่อตามหลักโบราณกล่าวไว้ว่า ในการปลูกต้นไม้มงคลจะส่งผลให้คนในบ้านมีความสุขและบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านทุกคนมีแต่สิ่งมงคลเข้ามาในชีวิตอีกด้วย 

สำหรับท่านที่เลือกไม่ถูกว่าควรจะปลูกต้นไม้อะไรให้เป็นมงคลแก่บ้านของตนเองนั้นเรามีข้อเสนอหรือข้อแนะนำต่างๆที่ข้องเกี่ยวกับต้นไม้มงคลเหล่านี้มาฝากโดยมีดังนี้ 

ต้นไม้ที่เป็นต้นแก้ว 

สำหรับต้นไม้ที่เป็นต้นแก้วนี้ถือได้ว่าเป็นไม้มงคลอีกประเภทหนึ่งโดยคนส่วนใหญ่มักจะมีการปลูกกันมากที่สุดเพราะความหมายของมันมีความหมายที่ดีแถมดอกของมันนั้นเป็นดอกแก้วที่มีกินหอมทำให้มีความชื่นใจโดยกล่าวคือคนส่วนใหญ่มักจะมองว่า การปลูกต้นแก้วนี้เปรียบเสมือนการมีคนรักอย่างแก้วตาดวงใจนั่นเอง 

ลักษณะของดอกไม้ดอกไม้นี้จะมีสีขาวและมีการแซมด้วยเกษรที่เป็นสีเขียวหรือเหลืองปะปนกันและก่อให้เกิดความสวยงามมองแล้วรู้สึกสบายตาเป็นอย่างยิ่ง 

ต้นไม้ที่เป็นต้นโกศล 

เราจะเห็นได้ว่าต้นไม้มงคลนั้นมีชื่อแค่คล้ายกับคำว่ากุศลนั่นเองดังนั้นความเชื่อเกี่ยวกับคำพูดของต้นไม้เหล่านั้นนั่นก็คือการสร้างบุญกุศลดังนั้นความหมายของมันก็จะเป็นในทางที่ดีเช่นคุณงามความดีอาจจะทำให้ เรานั้นอยู่อย่างเป็นสุขนั่นเอง 

ต้นไม้ชนิดนี้ถือได้ว่าเป็นลักษณะต้นไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นและเป็นต้นไม้ที่ได้รับความ นิยมสำหรับบุคคลที่ชอบปลูกต้นไม้ประเภทพืชมงคลนั่นเองลักษณะของมานจะมีสีสันสวยงามความสดของใบจะส่งผลให้ใบดูเด่นและมันมีหลายหลักพันธุ์ ซึ่งเรามักจะพบเห็นพันธุที่เป็นใบใหญ่มีสีเขียวอมแดงและมีการอมเหลืองสลับกันไปมาทำให้ดูสวยงามตามายิ่งขึ้น     

ต้นไม้ที่เป็นต้นกวนอิ่ม 

สำหรับต้นไม้ที่เราเรียกว่าต้นกวนอิ่มนั้นถือได้ว่าเป็นต้นไม้ยืนต้นที่มีความใกล้เคียงกับชื่อของเทพเจ้าของชาวจีนโดยชาวไทยนั้นให้ความเคารพและน้ำต้นไม้เหล่านี้มาปลูกกันมากเพราะมีความเชื่อกันว่าต้นไม้ที่มีชื่อเรียกว่ากวนอิ่มนั้นเป็นกวนอิ่มเงินกวนอิ่มทอง 

และความหมายของมันก็คือการศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทางคนสมัยโบราณมากจะมานำต้นไม้เหล่านี้ไปประกอบพิธีต่างๆซึ่งเชื่อกันว่าการใช้ในประกอบพิธีหรือการปลูกเพื่อเป็นการประดับที่บ้านจะส่งผลให้บ้านของตนนั้นเป็นสิริมงคล และยังทำให้ส่งผลให้ฐานะดีขึ้นได้ร่ำรวยด้านเอง

เรื่องนี้ถูกเขียนใน การเสริมดวง  และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร