ปัญหาสุขภาพจิต

ปัญหาสุขภาพจิต ในการดำเนินชีวิตของคนเราในแต่ละวันนั้นมีโอกาสที่จะต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มักจะมีผลในการกระตุ้นจิตใจของเราได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเงิน และการจัดการเวลในการทำกิจกรรมนแต่ละวัน

ทำให้จิตใจเรานั้นมีการตอบสนองกับสิ่งที่เข้ามากระตุ้นจิตใจของเรานั่นเองและเรานั้นไม่สามารถที่จะจัดารการทุกๆเรื่องที่เรานั้นจะต้องเผชิญในแต่ละวันให้เป็นไปอย่างที่ทุคนรอบข้างเรานั้นต้องการได้ ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกในที่สุดหรือเป็นปัญหาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจากเดิมที่เป็นปัญหาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถทให้เราเกิดความเครียดได้

ความเครียดจึงเป็นสิ่งที่เรามักจะเรียกว่า ภาวะการรบกวนการทำงานของร่างกาย จิตใจ ความคิดในเรื่องต่างๆของคนคนนั้น แต่การใช้ชีวิตประจำวันนั้นการมีความเครียดที่เหมาะสมในชีวิตประจำวันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำงานการดำเนอนชีวิตของแต่ละบุคคลแต่จะต้องเป็นความเครียดในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้น เพราะถ้าหากมีมากจนเกินไปภสวัความเครียดนี้จะเกิดผลกระทบที่ไม่ดีต่อร่างกายตามมา

ปัญหาชีวิตของคนเราและสิ่งกระตุ้นของคนเรานั้นมีความแตกต่างกัน ทำให้ความเครียดในแต่ละคนจึงมีคความแตกต่างกันออกไปแต่ไม่ว่าจะเครียดมากหรือน้อยก็ถือว่าสิ่งที่เป็นปัญหาแก่อเกิดเป็นความเครียดขึ้นมานั้นถือเป็นสิ่งที่เรียกว่าปัญหาด้านสุขภาพจิตทั้งสิ้น

เพราะเป็นอาการทางจิตที่ไม่ได้มีการแสดงออกทางด้านร่างกายแต่เป็นสิ่งที่เก็บไว้ภายในใจและมีการะบวนการส่งเข้าไปในความคิดทำให้เมื่อเราเกิดความเครียดจากสิ่งใดๆก็ตามเราก็มักจะมีความคิดด้านลบเสมอ

เพราะความเครียดเป็นสิ่งที่ทำให้สภาพจิตใจของเรานั้นเกิดความห่อเหี่ยว ไม่มีเรี่ยวแรง หรือสึกว่ามองไปทางไหนก็มืดไปหมดทำให้เมื่อเกิดการสะสมสิ่งเหล่านี้มากขึ้นๆมากขึ้นและไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือหลุดพ้นจากความเครียดนี้ได้ก็ทำให้บางคนมีความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายขึ้นมา

เพราส่วนใหญ่สิ่งที่เป็ยปัญหาทางด้านสุขภาพจิตก็คือการไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่มีได้หรือไม่มีคนช่วยในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ทำให้ผู้ที่มีความเครียดปริมาณมากเลือกที่จะหยุเความเครียดเหล่านี้ด้วยการจบชีวิตของเขานั่นเอง

เรื่องนี้ถือเป็นปัญหาของสังคมไทยอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ การทำงานไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้และอาจจะเกิดจากปัญหาครอบครัวต่างๆที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ทำให้สภาวะความเครียดจึงเป็นสิ่งที่ยังคงรบกวนจิตใจของของไทยอยู่เสมอ

ดังนั้นแล้วถ้าหากเรานั้นเริ่มรู้สึกตัวว่าเรามีความเครียดที่มากจนเกินไปแล้วนั้นการเข้ารับการรักษาสุขภสพทางจิตเป็นเรื่องที่ควรจะทำอย่างมาก ถึงแม้ผู้ที่ให้คำปรึกษาหรือจิตแพทย์นั้นไม่อาจจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่ทพให้เกิดความเครียดของเราได้อย่าง 100 % แต่การเข้ารับการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยเยียวยาและทำให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพทางจิตนั้นสามารถที่จะวิเคราะห์แบะแก้ไขปัญหาต่างในชีวิตได้อย่างดีขึ้นได้

 

ขอบคุณ  gclub  ที่ให้การสนับสนุน

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สุขภาพทั่วไป และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร